1. Anasayfa
  2. Sponsor Yazılar

Kasko Sigortasında Teminat Seçenekleri Nelerdir?

Kasko Sigortasında Teminat Seçenekleri Nelerdir?
0

Kasko Sigortasında Teminat Seçenekleri Nelerdir; Günümüz koşullarında artan trafik yükü ve çeşitlenen riskler dolayısıyla bir aracı güvence altına almanın en etkili yolu kasko sigortası yaptırmaktır. Kasko teminatları kapsamında araçta meydana gelebilecek çarpma veya çarpışma kaynaklı hasarların yanı sıra hırsızlık, yangın gibi olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek maddi zararlar da karşılanır. Risklerin çeşitliliği dolayısıyla kasko sigortasına ait poliçeler de çeşitli teminatları kapsayacak veya kapsam dışı bırakacak şekilde hazırlanabilmektedir. Tüketiciler bu kapsamda kendi koşullarına en uygun poliçeyi seçerek optimum teminat düzeyini elde edebilir.

Özellikle büyük şehirlerde bütün araç sahiplerinin karşı karşıya olduğu ortak risklerden söz etmek mümkündür. Ancak bunun yanı sıra bazıları için daha yüksek, bazıları için ise daha düşük olan risk unsurları da söz konusu olabilir. Yüksek ihtimali olan riskleri teminata dahil etmek veya düşük ihtimali olanları teminattan çıkarmak sigortalıya sunulan çeşitli poliçe tipleriyle mümkün olabilmektedir. Bu durum kasko fiyatları bakımından da belirleyici bir rol oynar. Şirket tarafından üstlenilen riskin arttığı durumlarda ödenmesi gerekecek prim tutarının artması da doğal karşılanmalıdır.

Genel olarak kasko sigortası çarpma, çarpışma ve hırsızlık durumlarına karşı sigortalıyı koruyan teminatlar içerir. Ancak burada sayılanlar mevcut risklerin tamamını güvence altına almaktan uzaktır. Bu sebeple sigorta şirketleri genişletilmiş kasko sigortası uygulaması ile diğer pek çok riski teminat altına alma yoluna gider. Böylelikle meydana gelmesi olası olan trafik kazaları, çarpma, çarpışma, çalınma, yangın, doğal afetler, terör olayları gibi riskleri kapsama dahil etmek mümkün olur. Ayrıca poliçeye eklenecek ilaveler ile enflasyon koruması, yurt dışı teminatı gibi ek teminatlar sağlanabilir.

Genişletilmiş Kasko Sigortasına Hangi Teminatlar Dahil Edilebilir?

Kasko yaptırmak için araştırma yaparken karşı karşıya kalınması muhtemel tüm risklere karşı koruma sağlayabilecek genişlikte bir poliçe içeriği esas alınmalıdır. Doğal olarak standart kasko teminatları arasında bulunan çarpma, çarpışma ve hırsızlık olaylarının yanı sıra diğer riskleri de teminat altına almak akıllıca adım atmak anlamına gelecektir. Örneğin genişletilmiş kasko poliçelerine dahil edilebilecek unsurlardan birisi olan ihtiyari mali mesuliyet teminatı sayesinde herhangi bir kaza durumunda üçüncü kişilere verilmesi muhtemel bedensel ve maddi zararlar belirlenen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.

Genişletilmiş kasko kapsamında sigortalı aracın kara veya demir yolunda motorlu veya motorsuz vasıtalarla birlikte karışacakları kazalara ait hasarlar ana teminat unsurları arasında yer alır. Hareket hâlinde ya da durur vaziyette iken araç sahibi dışındaki kişiler tarafından araca verilen zararlar yine genişletilmiş kaskonun standart teminatlarına dahildir. Ayrıca araç veya harici cisim çarpması nedeniyle oluşan hasarlar genişletilmiş kasko kapsamında değerlendirilir. Genişletilmiş kasko ile ehliyetsiz kişilerin neden olduğu hasarlar, sigortalanmış aracın çalınması veya parçalara ayrılması ve aracın yanması gibi durumlar da teminat altına alınır.

Genişletilmiş kasko poliçesi ile mini onarım hizmeti, doğal afet, terör olayları teminatı, yol yardım hizmeti, anahtar kaybı, ikame araç gibi ilave faydalar elde etmek mümkündür. Genişletilmiş kasko ana teminatların yanı sıra çeşitli ek teminatlar da içerebilir. Bunların her birinin önemi ve risk algısındaki yeri değişkendir.

Burada sayılan ana teminatlar arasına istendiğinde dahil edilebilecek çeşitli unsurlar vardır. Kasko fiyatları bakımından da dikkate alınması gereken bu güvenceler arasında yurt dışı teminatı, doğal afet, sel, deprem, heyelan, terör, savaş teminatları, hukuksal koruma teminatı, ihtiyari mali mesuliyet, enflasyon koruması, değer kaybı koruması gibi pek çok önemli detay bulunur. Ayrıca bunlara ilave olarak yanlış akaryakıt dolumu, kullanım kaybı teminatı, yetkili olmayan kişilerce çekilen araca verilen zararlar da kapsama dahil edilebilir.

Standart kasko poliçesi ve genişletilmiş kasko poliçesi düzenlenmesi sırasında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesinde yer alan tutarlar üzerinden hesaplama yapılır. Sigorta şirketi tarafından üstlenilecek riskler arttıkça yani diğer bir ifade ile kasko teminatları genişledikçe kasko fiyatları artacaktır. Daha az sayıda teminat içeren poliçelerin tercih edilmesi ödenecek prim tutarının azalması anlamına gelir. Bu şekilde ortaya çıkacak prim hesabına, var olan hasarsızlık indirimleri uygulanır ve nihai olarak sigortalının ödemesi gereken prim tutarı belirlenmiş olur.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir