1. Anasayfa
  2. Girişimcilik

İşyeri – Şirket Ünvanı Nedir?

İşyeri – Şirket Ünvanı Nedir?
1

Türkiye’de faaliyet gösteren her işyeri ve şirketin bir unvanı bulunur. Ünvan genel olarak bir işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesindeki adıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 41 ve 54’üncü maddelerinde işletmelerin kullanmakta zorunlu olduğu unvanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

GERÇEK KİŞİLERDE

Gerçek kişilere ait iş yeri ve şirket unvanı, işletmenin sahibinin ad – soyadı ile oluşturulur. Eğer daha önce aynı ad – soyad ile işletme kurulmuşsa, bu durumda ad – soyada yapılan işin niteliğine göre, vergi dairesi memurlarının onayıyla ekleme yapılabiliyor.

TÜZEL İŞLETMELERDE

Kollektif

Kollektif şirketlerde unvan belirlenmesi sırasında, işletmenin ortaklarının bir tanesinin ad – soyadı ve şirketin kollektif olduğuna dair bilgi bulunmak zorundadır.

Komandit

Adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin unvanında, şirket ortaklarının birinin ad – soyadı ve şirketin komandit olduğuna dair bilgi bulunmak zorundadır.

Limited, Anonim ve Kooperatif

Bayi (franchise) Kredisi

Bayilik/Franchise açmak isteyenlere kredi veren banklara göz atabilirsiniz.

Sermayesiz İş Kurmak

Sermayeniz yok ama ticarete atılıp iş kurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler

Kâr marjı yüksek ürünlerdeki iş fırsatlarını değerlendirerek daha kısa sürede daha hızlı büyüyebilirsiniz.

Kollektif ve Komandit şirketlerden farklı olarak Limited, Anonim ve Kooperatif’lerin unvanı serbestçe seçilebiliyor. Ancak unvanda şirketin Limited, Anonim veya Kooperatif olduğu belirtilmek zorunda.

UNVAN SORGULAMA

Seçmek istediğiniz şirket veya iş yeri unvanı daha önce kullanılmış mı diye merak ediyorsanız eğer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) çok başarılı bir hizmeti le sorgulama yapabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra dilediğiniz sözcükler ile Türkiye’deki şirket isimlerini sorgulama şansınız var.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Şirket unvanının en önemli fonksiyonu, bir şirketi diğer şirketlerden ayırt etmesidir. Birden fazla şirketin aynı unvanı kullanması, gerek o şirketler ile iş ilişkisi olan şirket ve şahısları gerekse tüketicileri yanıltıcı olabilir. Bu nedenle şirket unvanlarının, şirketlerin tescili sırasında halihazırda tescil edilmiş olan şirketlerin unvanlarından belli bir ölçüde farklı olması kuralı benimsenmiştir. Bu kural, iki temel esası içermektedir. Bunlardan ilki, şirket unvanının çekirdek (kök) kısmının diğer şirket unvanlarının çekirdek kısmından tamamen farklı olmasıdır. İkincisi ise, şirket unvanının çekirdek kısmının daha önceden tescil edilmiş bir şirketin unvanının çekirdek kısmı ile aynı olması halinde; çekirdek kısımdan sonra gelen iki kelimenin, daha önceden tescil edilen şirketin unvanında çekirdek kısımdan sonra gelen iki kelimeden herhangi biriyle aynı olmaması gerekmektedir. Bir örnek ile açıklayalım:

Diyelim ki “Varyemez Turizm İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi” unvanlı bir şirket kurmak istiyoruz. Bu unvanın çekirdek kısmını “Varyemez” ibaresi oluştururken, çekirdek kısımdan sonra gelen “Turizm İnşaat Hizmetleri” ibareleri şirketin faaliyet alanını, “anonim şirket” ibaresi ise şirketin türünü göstermektedir. Bu unvanın şirketin tescili sırasında ilgili ticaret sicil memurluğu nezdinde kabul görmesi için; daha önceden tescil edilmiş şirketlerden herhangi birinin unvanının çekirdek kısmı “Varyemez” ibaresini içermemeli veya içeriyorsa da sonrasındaki iki kelimeden herhangi birinin “Turizm” veya “İnşaat” kelimeleri olmaması gerekmektedir. Örneğin, daha önceden “Varyemez İnşaat Nakliye Limited Şirketi” unvanı ile tescil edilmiş olan bir şirket varsa, bu durumda bizim ya “Varyemez” ibaresini (çekirdek kısmı) değiştirmemiz ya da “İnşaat” ve “Nakliye” kelimesine çekirdek kısımdan sonraki ilk iki kelime arasında yer vermememiz gerekecektir. Bu durumda örneğin “Varyemez Turizm Taahhüt ve İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi” unvanı tercih edilebilir; ancak bunun için şirket anasözleşmesinde “taahhüt” işlerinin de yapılacağına dair bir maddenin bulunmasına dikkat edilmelidir. Zira şirket unvanının faaliyet alanını gösteren bölümünde, şirketin faaliyet göstermeyeceği alanlara ilişkin bir ibareye yer verilmesi halinde bu unvan, ilgili ticaret sicil memurluğunca reddedilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Yeni Bir İş Kurmadan Önce Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru

Şirket unvanının başka bir şirket unvanı ile benzer olup olmadığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitelerindeki şirket unvanları veritabanından kontrol edilebilmektedir.

2. Şirket unvanında “sanayi” kelimesinin kullanılabilmesi için şirket ana sözleşmesinde şirketin üretim/imalat yapacağı düzenlenmiş olmalıdır. Ancak şirket üretim firması olsa dahi, “sanayi” ibaresinin kullanılması zorunlu değildir. Unvanda “ticaret” kelimesinin kullanılması da şart değildir; tercihen kullanılabilir.

3. Şirket unvanında yabancı dilde bir kelime kullanılabilmesi için, şirket hissedarlarından en azından birinin yabancı bir ülke vatandaşı olması gerekmektedir. Bu kuralı sağlamayan şirketler, yabancı dildeki kelimeleri şirket unvanı olarak değil, ancak bir “marka” olarak kullanabilmektedir.

4. Şirket unvanını belirlerken, aynı zamanda bir marka ile benzer olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Bir şirket unvanı yukarıda bahsettiğimiz kurallar dahilinde ilgili ticaret sicilinde tescil edilse dahi, daha önceden unvanını bir marka olarak tescil ettirmiş olan şirketler kendi unvanları ile benzerlik taşıdığı ve dolayısıyla marka ihlali teşkil ettiği gerekçesiyle bu şirket unvanının çekirdek (kök) kısmının başkalarınca kullanılmasını dava yoluyla engelleyebilmektedir. Dolayısıyla şirket unvanını seçerken, Türk Patent Enstitüsü’nün internet sitesindeki marka araştırma bölümünde kayıtlı markalar içerisinde benzerlik incelemesi yapılmalıdır. Diğer yandan bir şirket unvanı marka olarak tescil edilmemiş olsa dahi, benzer bir unvanı ticaret sicilinde kendi unvanı olarak tescil ettirmiş olan şirketlerin bu benzer unvanı kullanmaları, haksız rekabet hükümlerinden (özellikle de iltibas hükmünden) yararlanılarak da engellenebilmektedir.

Şirket unvanı bir “marka” ile benzerlik taşımasa dahi, marka olarak tescil edilebilir nitelikte olmayan genel ifadelere yer veriyor ise Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmeyebileceğinden, ayırt edici bir şirket unvanı bulmak önem taşımaktadır.

Şirket unvanını seçerken dikkat edilmesi gereken son bir nokta da, şirketin faaliyet göstereceği alana göre belirli ibarelerin unvanda bulunması zorunluluğunu getiren veya unvanın teyit edilmesini gerektiren özel bir mevzuatın veya düzenlemenin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesidir. Örneğin holdinglerde, holding ibaresinin şirket unvanında bulunması zorunludur.

Av. SİNAN NAİPOĞLU

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  1. 17 Ocak 2020

    İş yeri unvan listesi almak için sgk ya gittim ve bu evrağı bana verdiler. Fakat son bir yıl çalıştığım ( saudi arabistanda çalıştım) şirkete ait Bir bilgi bulunmuyor bu evrakta. İşkur is sözleşmem var bu şirketle fakat evrak üzerinde görünmüyor. Ne yapmalıyım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir