İnşaat Şirketi Kurmak (Gerekli Belgeler ve Aşamaları)
 1. Anasayfa
 2. Karlı İşler

İnşaat Şirketi Kurmak (Gerekli Belgeler ve Aşamaları)

0

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektöründe yer edinebilmek son yıllarda çok daha kolay bir hale gelmiştir. Özellikle sektörde yaşanan değişimler ile birlikte 10 yılı aşkın yapıların yıkılmaya başlanması ve kentsel dönüşüm kapsamında inşaat şirketi kurmak karlı iş fikirleri arasında yer almaya devam ediyor.

Türkiye’de son 10 yıl içerisinde en büyük şirketlerin neredeyse tamamı doğrudan veya dolaylı olarak inşaat sektöründe yer ediniyor. Kendi içerisinde binlerce zengin çıkartan inşaat sektörü, en karlı iş sektörleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin taşıdığı eşsiz potansiyel ve 2019 yılı itibarıyla devam eden kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde, 81 il 957 ilçede eşsiz inşaat fırsatları var. Hatta son dönemde belde ve büyük köylerde bile inşaat sektörü için yatırım fikirleri bulunuyor.

Ülkemiz şartlarında inşaat sektörüne girmenin standart bir prosedürü yoktur. Hatta “alaylı” olarak nitelendirilebilecek birçok müteahhit bile sektörde önemli işlere imza atıyor. İnşaat şirketi kurmanın standart şirket kurmaktan pek bir farkı yok, bu iş için inşaatı yaparken ek bazı imzalara ihtiyaç duyacaksınız.

EK OLARAK İNCELEYİN: Müteahhitlik Yapmak İstiyorum

İnşaat şirketini kurmak için iki farklı seçeneğe yönelme şansınız var. Ancak şirketi kurarken mutlak suretle Anonim Şirket veya Limited Şirket’e yönelmenizi öneririz. Şahıs şirketi kurmak inşaat şirketlerinde ilerisi için büyük vergisel sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca birçok hibe ve teşvik gibi maliyetleri düşürecek sistemlerden de faydalanmanız için A.Ş. veya L.T.D. kurmanız önerilir.

Anonim Şirket veya Limited Şirket kurmak çok zor değildir. Bu şirket kurulumlarının aşamaları şöyle;

ANONİM İNŞAAT ŞİRKETİ KURMAK

inşaat şirketi kurmak

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 269’ncu maddesi çerçevesinde Anonim Şirket kurmak için en az 5 gerçek veya tüzel kişi gerekiyor. Bu şirketin minimum sermayesi ile 50 bin Türk Lirası olmalıdır. İnşaat Anonim Şirketi kurmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak gerekmiyor.

Şirketin kuruluşu için gerekli adımlar;

 1. İlk olarak ticari unvan seçilmeli,
 2. Ticaret unvanı ile birlikte imza yetkisi bulunan ortaklar notere giderek burada imzalarını tasdik ettirecekler,
 3. En az 50 bin lira sermaye belirtilmeli ve bu sermayenin on binde 4’ü Rekabet Kurumu hesabına yatırılmalı,
 4. Şirket ana sözleşmesi hazırlanmalı ve bu sözleşme şirketin kurulmasından sonraki 15 gün içerisinde en yakın Ticaret Sicili Memurluğu’na teslim edilmeli. Ticaret Sicili Memurluğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlıdır. (Şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasına ek olarak değineceğiz)
 5. İşletmenin bağlı bulunduğu bölgedeki bir Ticaret Odası’na kayıt olunmalı.

Şirket ana sözleşmesini hazırlarken, aşağıdaki bilgilere yer vermeniz gerekiyor;

 • Kurucuların ad – soyadları ve adresleri
 • Şirketin ticari unvanı
 • İnşaat şirketinin merkez adresi
 • Şirketin amaçları ve faaliyet kolları
 • Şirketin sermayesi ve bu sermayeyi sağlayacak ortakların payları
 • Kurucu ve diğer ortakların özel konumları veya payları
 • Yönetim – denetim mekanizması ve bu mekanizmaların görevleri
 • Genel Kurulun toplanma şekli ve çağrı yöntemi
 • İlanların yayınlanma şekli
 • Şirketin süresi
 • Ortakların pay miktarı

LİMİTED İNŞAAT ŞİRKETİ KURMAK

inşaat şirketi kurmak 2019

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’ncü maddesi çerçevesinde Anonim Şirket kurmak için en az 2, en fazla 50 ortak olmalı. Bir İnşaat Limited Şirketi kurabilmek için en az 5 bin lira sermaye belirtilmelidir. Limited şirketlerde ortak sayısının 20’yi aşması durumunda Anonim Şirketler’de olduğu gibi Genel Kurul ve denetim organları belirlenmelidir.

Limited İnşaat Şirketi kurabilmek için gerekli adımlar şöyle;

 1. Ticaret unvanını seçin,
 2. Şirket ortaklarının ve imza yetkisi bulunanların imzalarını noterde tasdik ettirin,
 3. Şirket sermayesinin 10 binde 4’ünü Rekabet Kurumu hesabına yatırın,
 4. Şirket ana sözleşmesi hazırlanmalı ve bu sözleşme şirketin kurulmasından sonraki 15 gün içerisinde en yakın Ticaret Sicili Memurluğu’na teslim edilmeli. Ticaret Sicili Memurluğu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlıdır. (Şirket ana sözleşmesinin hazırlanmasına ek olarak değineceğiz)
 5. İşletmenin bağlı bulunduğu bölgedeki bir Ticaret Odası’na kayıt olunmalı.

Limited inşaat şirketi ana sözleşmesinde şu bilgiler yer almalıdır;

 • Şirketin unvanı
 • Şirketin ana merkez adresi
 • Şirketin genel amaçları ve faaliyet konusu
 • Şirkette imtiyaza sahip olan kişiler ve imtiyazları
 • Esas sermaye payları
 • Müdürlerin ad soyadları ve uyrukları
 • Müdürlerin unvanları ve görevleri
 • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Şirket kurulumlarını her iki şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Elbette hangi şirket türünün sizin için daha iyi olduğunu belirlemek üzere bir Mali Müşavir ile görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

İŞ YAPMA SÜRECİ

Türkiye şartlarında inşaat sektörleri önemli bir faaliyet konusudur. İnşaat olsun olmasın birçok farklı sektördeki işletmenin bile inşaat kolu bulunmaktadır. Bu nedenle inşaat sektöründe karlılık için rekabet çok üst düzeyde bulunuyor. İnşaat sektöründe şirket kurduktan sonra en çok yönelmeniz gereken şey elbette ihalelerdir. Türkiye büyük bir ülke ve son dönemdeki Kentsel Dönüşüm çerçevesinde inşaat ihalelerinin sayısı katlanarak büyüyor.

İnşaat şirketi kurduktan sonra ihalelere katılma hakkı elde edeceksiniz ve böylelikle önemli bir fırsata sahip olacaksınız.

İnşaat sektöründe bir şirketin büyümesini sağlayan en önemli şey referanslardır. Bu kapsamda ilk yıllarınızda karlılığı minimize ederek referans edinmeye çalışmanız çok önemlidir.

İnşaat şirketini kurduktan sonra elbette sadece ihalelere odaklanmayacaksınız. 81 il ve 957 ilçede eşsiz fırsatlar bulunuyor. İlk olarak yapmanız gereken şey, bir faaliyet konusu belirlemek olmalı. Direkt arsa satın alıp inşaat mı kuracaksınız, yoksa mevcut bir yapı sahibine kat veya daire karşılığında inşaat mı yapacaksınız? Her iki durumda da eşsiz karlılık şansınız olacak ancak her halükarda inşaat sektörü risklidir ve kapsamlı bir iş planı hazırlanmadan önemli zararlar ile karşı karşıya kalınabilir.

MALİYET ARTIŞINA DİKKAT

2019 yılı itibarıyla daha önce de belirttiğimiz üzere İnşaat Sektöründe Maliyet Artışı Sürüyor. Özellikle demir ve çimento fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle daha önceki maliyet hesaplamalarının tamamı günümüzde geçerli değildir, hatta yeni bir iş yaparken tüm maliyet hesabının yeniden yapılmasını mutlaka öneriyoruz.

PROFESYONELLER İLE ÇALIŞIN

Elbette inşaat şirketini kurarken, kendi alanında uzman inşaat mühendisleri, mimarlar, müşavirler ve harita mühendislerine ihtiyaç duyacaksınız. Bu personelleri istihdam edebileceğiniz gibi proje başına da çalışabilirsiniz. Türkiye’de genellikle inşaat şirketleri bu profesyoneller ile proje başına çalışmaktadır, bu sayede ek personel masraflarına girmemiş olursunuz.

Proje başına çalışırken mutlak suretle kendi alanında uzmanlar ile çalışmaya özen gösterin. Bazı durumlarda ek maliyet oluşturuyor gibi görünse de kendi alanında uzman olanlar, size ek fırsatlar sağlayabilir. Sürekli olarak aynı kişiler ile çalışmaya özen gösterin.

KAT – DAİRE KARŞILIĞI İŞ YAPIN

İnşaat şirketlerinde son dönemde elbette daire veya kat karşılığı çalışmak çok yaygın bir durumdur. Eğer sektöre yeni giriyorsanız ve yeterli düzeyde sermayeniz yoksa mutlaka önerdiğimiz yöntemler arasında yer alıyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere maliyet hesabını iyi yapmadan kimse ile anlaşmayın. Bir dairenin tam olarak masrafını mutlaka hesaplayın ve sermaye ihtiyacını hesaplayarak, olası nakit akışını iyi yönlendirin.

İnşaat kurma süreçleri ile ilgili aklınıza takılan soruları biraz aşağıda yer alan YORUM bölümünden bizlere yöneltebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir