1. Anasayfa
 2. Meslekler

Zabıta Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Zabıta Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?
0

Ülkemizde kamu için en önemli görevlerden birini icra eden zabıtalardan biri olmak istiyorsanız; rehberimiz aracılığıyla sizi net bir şekilde yönlendireceğiz. Öncelikli olarak sık bilinen bir hata olarak, zabıta olmak için üniversite okumanıza gerek yok. Ülkemizde lise mezunu olarak da zabıta olabilirsiniz.

Türkiye’de belediyeler tarafından istihdam edilen zabıtaların çok büyük bir kısmı KPSS puanı ile alınmaktadır. Bazı küçük belediyeler kendi mulakat süreci ile de alım yapabiliyor. Bu bilgiyi, alımların dökümanlarında öğrenebiliyorsunuz.

Türkiye’nin 81 il ve ilçelerinde bulunan belediyelerde görevlendirilen Zabıtalardan biri olmak istiyorsanız Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmelisiniz. Bazı belediyeler ise KPSS sınavını göz önüne almaz, KPSS sonucunuz olmadan da başvuru yapabilirsiniz ve ardından yapılacak mülakatları geçmeniz gerekiyor.

ZABITA OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ülkemizdeki her belediye kendi personel alımı için farklı şartlar talep edebilmektedir. Ancak ülke genelinde genellikle zabıta alımlarında aşağıdaki şartları taşımanız istenmektedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmalısınız.
 • 25 yaşından gün almamış olmanız gerekir.
 • Kamu yasağınızın olmaması gerekir.
 • Yüz kızartıcı suçlar kapsamında herhangi bir suç işlememiş olmanız lazım.
 • Hüküm giyenler seçilmez.
 • Erkek adayların askerlik ile ilişkisi olmaması gerekir.
 • Lise mezunu olanların şansı daha fazladır. Bazı belediyelerde bu şarttır.
 • Erkeklerde 1.75, kadınlarda 1.67 boyuna sahip olmak.
 • Ve bir çok belediye boy kilo endeksini de aşmamanızı ister.

Tüm bu şartları taşıyorsanız bir de Kamu Personeli Seçme Sınavı‘na girmeli ve en az 70 puan almalısınız. Daha sonra yapacağınız başvurularda mülakata girersiniz. Bu mülakatlar genellikle belediyelerin İnsan Kaynakları ekibi tarafından gerçekleştirilir ve mülakatta en yüksek puan alan adaylar belediyeler tarafından zabıta kadrosuna alınmaktadır.

ZABITALARIN GÖREVLERİ NELERDİR

zabıta olmak

Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetidir.

Bayi (franchise) Kredisi

Bayilik/Franchise açmak isteyenlere kredi veren banklara göz atabilirsiniz.

Sermayesiz İş Kurmak

Sermayeniz yok ama ticarete atılıp iş kurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler

Kâr marjı yüksek ürünlerdeki iş fırsatlarını değerlendirerek daha kısa sürede daha hızlı büyüyebilirsiniz.

Belediye zabıtası hizmetlerinde süreklilik asıldır. Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde zabıta hizmeti aksatılmaz.

Ancak belediyelerdeki zabıtaların haftalık çalışma süresi için sınır 48 saattir. Bu süre için kararlar da doğrudan belediye başkanı tarafından alınmaktadır.

Zabıta memurları görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında  da belediye mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlara şahit oldukları zaman bunları görevdeki personele bildirmekle mükelleftir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: İSMEK Kursları Nedir? Nasıl Kayıt Olunur

Zabıta memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi zaruret halinde, düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar.

Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

 1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve
  sağlığını sağlayıp korumak amaciyle kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilileri kullanmak, Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 2. Belediyece yerine getirileceği belirtilip te mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek.
 3. Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin  olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,
 4. Belediye karar organların tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 5. Belediye başkanının ve bağlılığı halinde belediye şube müdürünün hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,
 6. Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,
 7. Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
 8. Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,
 9. Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliği’nde yer alsın veya almasın yahut bu Yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle aşağıdaki görevler belediye zabıtasının görevlerindendir.
 10. 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp çalışan dükkân ve müesseseleri kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,
 11. Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı Kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı Ek ve Değişiklik Kanun’ları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,
 13. Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şeklide olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,
 14. 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanun’a göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmamasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,
 15. 1003 sayılı binaların numaralanması ve sokaklara isim verilmesi hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait  levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,
 16.  1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkında Kanun’a ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzur hayvanları beldede başı boş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, döğülmesine, fazla yük yüklenmesine mani olmak,
 17. 1580 sayılı Belediye Kanunu’na göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, hamam, otel, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine, sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek.
 18. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak.
 19. Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek.
 20. Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek, sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak.
 21. Cadde, sokak ve meydanlarda parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları menetmek,
 22. Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin tesbitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak.
 23. Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret narh tesbiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı halleri önlemek.
 24. Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak.
 25. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak,
 26. Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen iş yerlerinin ruhsatsız olarak  açılmaları ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, yıkanmadan, soyulmadan
  veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak.
 27. Karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili
  sağlık teşkilâtına bilgi vermek, bu teşkilâtın bulunmaması veya görevlilerin
  zamanında gönderilmemesi halinde bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerin kararı ile imha etmek.
 28. Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını veya kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek,
 29. 1782 – 6621 sayılı Ölçüler Kanunu’na göre, damgalanmamış hileli ayarı bozuk, terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak,
 30. 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini kontrol etmek,
 31. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek,
 32.  3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu Kanunun uygulandığı illere ve dükkân, mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan emtianın cinsini, ayrıca vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak,
 33. 3757 sayılı Kanuna göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaçolduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,
 34.  5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, işgaline izin verilmeyen yerleri işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinde ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı Kanun’a göre haciz yolu ile tahsilâtta ilgililere yardımcı olmak,
 35. 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu’na göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,
 36. 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon fosseptik çukurlarının sızıntı yapmasına mani olunması,  hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi, ve benzerleri hallerde doğrudan doğruya
  gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam binaların boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak,
 37. 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tesbiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 38. 80 sayılı Hal Kanunu’na ve ilgili belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,
 39. 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirleri almak,
 40. Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak,
 41. Elektrik, su, havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,
 42. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak,
 43. Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 44.  Özel mevzuat hükümleri ile, belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Uyku Koçu Nedir? Nasıl Olunur

ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?

Belediye personeli olan zabıtaların maaşları nispeten yüksektir. Belediyelerin yeni olarak işe aldığı zabıtaların en düşük maaşı 2 bin 900 liradır. Ancak büyük belediyelerde görev alıyorsanız bu maaş 4 bin 500 liraya kadar yükselmektedir. Ancak belediyelerde en fazla ek mesai alan meslek kollarından biri de zabıtalardır. Ortalama olarak zabıtalar yıllık 30 bin liraya kadar ek mesai ücreti alabilmektedir. Bu tutar büyük belediyelerde genellikle daha fazladır.

Zabıta Memuru Yaş Şartı

Türkiye’de zabıta memuru olmak istiyorsanız bunun için yaş şartını karşılamanız gerekiyor.

Daha önce Türkiye’deki belediyelerde görevlendirilmek üzere alınan zabıta memurları için 25 yaş sınırı belirtiliyordu. Ancak yaş sınırı 2011 yılında Danıştay tarafından kaldırılmıştı. Danıştay’ın kararına rağmen ise yeniden yaş şartı getirildi. 2017 yılında yapılan alımlarda Zabıtalar için “30 yaşından gün almamış olmak” gerektiği özellikle belirtildi ve alımlar buna göre gerçekleştirildi.

Önümüzdeki yıllarda 2017 yılının 1 sayılı alımlarındaki bu karar da Danıştay’a götürülebilir ancak şuanda bu karar yürürlükte ve Zabıta olmak için en çok 29 yaşında olmanız gerektiğini belirtelim.

KARLI İŞ FİKİRLERİ

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir