1. Anasayfa
 2. Ekonomi

Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022

Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022
1

2012 yılında alınan karar ile birlikte yatırım teşvik bölgeleri belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemiz 6 bölgeye ayrılmış ve her bölge için ayrı teşvik sistemleri hayata geçirilmiştir. Yatırım Teşvik Bölgeleri adı ile kamuoyuna tanıtılan programın ana amacı bölgelerin kendi potansiyeline uygun üretim alanlarına yönlendirilmesi ve bölgesel kalkınma ile birlikte genel bir refah düzeyinin artışının sağlanmasıdır.

Hükümet bazı bölgelerde ekonomik iyileştirmelerin geliştirilmesi ve bölgelerin uygunluğuna göre farklı ürünlerde gelişim gösterilmesi amacıyla Yatırım Teşvik Bölgeleri belirledi. Bu bölgelerin her biri için ayrı teşvik paketleri oluşturuldu.

Ekonomi Bakanlığı tarafından şehirler ve bölgeler için belirlenen yatırım teşvik paketleri için hazırlanan BÖLGE programı ise kendi içerisinde 6’ya ayrılıyor. Her bölgenin kendi içerisinde farklı teşvik ve destek oranları bulunuyor.

YATIRIM TEŞVİK BÖLGESİ’NİN SAĞLADIKLARI

 1. Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
 2. Üretim ve istihdamın artırılması,
 3. Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
 4. Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,
 5. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 6. Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi,
 7. Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: İş Kurmaya İlişkin Sık Sorulan 8 Soru

DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Sistemi aracılığıyla uygulanan destek unsurları:

 1. KDV İstisnası
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
 3. Vergi İndirimi
 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 5. Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 6. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 7. Faiz Desteği
 8. Yatırım Yeri Tahsisi
 9. KDV İadesi

KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır

VERGİ İNDİRİMİ

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Bu destek, Stratejik Yatırımlar, Büyük Ölçekli Yatırımlar, Öncelikli Yatırımlar ve Bölgesel Teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında
sağlanır.

Vergi indirimi iki aşamada uygulanır:

Yatırım Dönemi; diğer kurum kazançlarına da uygulanabilir. İndirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak
yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve (toplam yatırıma katkı tutarının %80’ini geçmemek üzere) yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.

Kısmen veya Tamamen İşletmeye Geçiş Dönemi;
Sadece teşvikli yatırımdan elde edilen kazanca uygulanır.

Büyük Ölçekli Yatırımlar ile Bölgesel Teşvik kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla, Stratejik Yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirim olarak uygulanır:

Bayi (franchise) Kredisi

Bayilik/Franchise açmak isteyenlere kredi veren banklara göz atabilirsiniz.

Sermayesiz İş Kurmak

Sermayeniz yok ama ticarete atılıp iş kurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler

Kâr marjı yüksek ürünlerdeki iş fırsatlarını değerlendirerek daha kısa sürede daha hızlı büyüyebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İş Kredisi Almanın En Doğru Zamanı Nedir?

FAİZ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.

 • Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
 • Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.

– Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin
edilmesidir.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

KDV İADESİ

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

2017 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

ASGARİ YATIRIM TUTARI

Yatırım teşvik bölgelerinde uygulanan asgari yatırım tutarları:

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 • I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL,
 • III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50
milyon TL olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bu bölgelere bağlı illerin ve teşvik programlarının katkı payları ise tablolarda yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Cam Şişeli Su Sektörü Hızla Büyüyor

1’NCİ BÖLGE

 • ANKARA, ANTALYA, BURSA, ESKİŞEHİR, İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ, MUĞLA.

2’NCİ BÖLGE

 • ADANA, AYDIN, BOLU, ÇANAKKALE, DENİZLİ, EDİRNE, ISPARTA, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KONYA, SAKARYA, TEKİRDAĞ, YALOVA.

3’NCÜ BÖLGE

 • BALIKESİR, BİLECİK, BURDUR, GAZİANTEP, KARABÜK, KARAMAN, MANİSA, MERSİN, SAMSUN, TRABZON, UŞAK, ZONGULDAK.

4’NCÜ BÖLGE

 • AFYONKARAHİSAR, AMASYA, ARTVİN, BARTIN, ÇORUM, DÜZCE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, HATAY, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MALATYA, NEVŞEHİR, RİZE, SİVAS.

5’NCİ BÖLGE

 • ADIYAMAN, AKSARAY, BAYBURT, ÇANKIRI, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, NİĞDE, ORDU, OSMANİYE, SİNOP, TOKAT, TUNCELİ, YOZGAT.

6’NCI BÖLGE

 • AĞRI, ARDAHAN, BATMAN, BİNGÖL, BİTLİS, DİYARBAKIR, HAKKARİ, IĞDIR, KARS, MARDİN, MUŞ, SİİRT, ŞANLIURFA, ŞIRNAK, VAN.

 

BÖLGELERE GÖRE YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022 Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022 Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022 Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022 Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022 Yatırım Teşvik Bölgeleri 2022

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir