1. Anasayfa
  2. Dükkan Açmak

Oto Galeri Açmak – Araç Alıp Satarak Para Kazanmak (Yeni Mevzuat Geldi)

Oto Galeri Açmak – Araç Alıp Satarak Para Kazanmak (Yeni Mevzuat Geldi)
0

Türkiye’de ikinci el araç alım – satım pazarı çok aktiftir. Bu aktiflik nedeniyle oto galeri açmak – araç alım satımı yaparak para kazanmak karlı iş fikirleri arasında yer almaktadır. Bu rehberde bir oto galeri açmak ve araç alım satımı ile ilgili olarak aklınıza takılan sorulara yanıtlar bulacağız.

Türkiye’de 2’nci el oto alım – satım pazarı her yıl düzenli olarak artıyor. TÜİK verilerine göre pazar son 5 yılda yaklaşık yüzde 70 büyüme kaydetti. Sadece geçtiğimiz yıl Türkiye’de 5 milyon 200 bin adet ikinci el araç – satımı gerçekleşti. Sektörün 2018’de 6 milyona yaklaşması bekleniyor. Hal böyleyken, bu pazardan gelir elde etmenin en önemli yolu ise oto galeri açmak.

13 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe’ göre, oto galeri açma mevzuatı değişti. Öncelikle yeni mevzuata göz atmanız ve şartları karşılıyor olmanız gerekiyor. Şartları karşılayanlar yetki belgesi alarak oto galeri açma hakkına sahip olabiliyor.

YASAL DEĞİŞİKLİK – YENİ MEVZUAT

1- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

2- Mesleki yeterlilik belgesini hangi kuruluştan alabilirim?
Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:
A- MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
B- KAYNES Bilgisayar Özel Eğitim Danışmanlık Tekstil ve Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Bahse konu kuruluşların iletişim bilgilerine http://portal.myk.gov.tr/index.php?option= com_yeterlilik&view=arama linkinden ulaşılabilmektedir.
Öte yandan, söz konusu ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yetkilendirme talebinde bulunan 9 kuruluş daha bulunmaktadır. Bu kuruluşların da yetkilendirme işlemlerinin kısa süre içinde gerçekleştirilmesiyle yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu sayısı artacaktır.

3- Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?
Gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir.
Mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir.
Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge bulunmamakta olup çeşitli kurum ve kuruluşların bu belgeler yerine geçen belgeler verdiğine ilişkin açıklama ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekmektedir.

4- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?
Bakanlığımız yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve eğitim verecek kuruluşları belirlemeye yetkili olmakla birlikte hâlihazırda eğitim zorunluluğu öngörülmediğinden bu konuda bir yetkilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla yetki belgesi alınması için 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirilebilir?
5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri anılan Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarını ifade etmektedir.
Bu kuruluşların yetkilendirilme şartları “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

6- Yönetmelik kapsamında hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir?
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) olmak üzere iki ulusal yeterlilik kabul edilmiştir. Yönetmelik kapsamında, ilgili kişilerin bu yeterliliklerden herhangi birinden mesleki yeterlilik belgesine sahip olması yeterlidir.

7- Yetki belgesi ne zaman ve nasıl verilmeye başlanacak?
Yetki belgesi şartları arasında yer alan mesleki yeterlilik belgesi alma şartı 13 Mayıs 2018 tarihinde zorunlu hale geleceğinden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlara yetki belgesi belirtilen tarihten itibaren ticaret il müdürlüklerimizce verilmeye başlanacaktır. Yetki belgesi başvurularında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup yetki belgesi de Sistem üzerinden verilecektir. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ne zaman faaliyete geçirilecektir?
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sisteminin 13 Mayıs 2018 tarihinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

9- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.

10- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerde lise mezuniyet şartı aranacak mıdır?
13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.

11- Yönetmelik kapsamında ekspertiz yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ekspertiz raporunu kimler düzenleyebilecektir?
Ekspertiz raporu Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek olup TSE tarafından “TS 13805 İş yerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar” standardı yayımlanmıştır.

Yetki belgesine sahip işletmelerin, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yapacakları ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarından hemen önce, TS 13805 standardına göre verilen hizmet yeterlilik belgesine sahip işletmelerden ekspertiz raporunu alması gerekmektedir.

Halihazırda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından TS 13805 standardında değişiklik ihtiyacı tespit edildiğinden bahse konu standarda yönelik hizmet yeterlilik belgesinin verilmediği ve standartta revizyon çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinilmiştir.

OTO GALERİ AÇMAK

oto-satış

Bir oto galeri açmak temelde çok kolaydır. Lisans almak ve ofis kurulumu gerçekleştirmek için 20 bin lira bile yeterli bir rakam. Ancak önemli olan yeterli düzeyde satış için araç sahiplerini çekebilmektir. Oto galerilerdeki araçların çok büyük bir kısmı galericilere ait değildir, müşterilerin satılması için bıraktığı araçlardır. Bu kapsamda oto galericilik yapmak için 5-10 araç satın almanıza elbette gerek yok. Sadece acil araç satmak isteyen bir müşterinin daha uygun fiyat sağladığı durumlarda, 100 bin lira civarında bir nakit para bekletmek işinizi kolaylaştıracağı gibi kar marjınızı da ciddi oranda artırır.

İlginizi Çekebilir: Dükkan İçin Güzel ve Akılda Kalıcı Bir İsim Nasıl Seçilir?

Oto galerici mesleğinde yeni mevzuat ile birlikte artık şartlar daha zorlaşmıştır. Bu kapsamda rakiplerinizin büyük ölçüde azaldığını belirtmekte yarar var. Eğer güven sağlayabilirseniz, alıcı ve satıcılara yönelik daha uyumlu şartlar sağlamayı başarırsanız çok ciddi oranda para kazanabileceğiniz bir meslektir.

Oto galericiliğe 20-30 bin lira ile girip günümüzde milyonlarca lira servet yapmış çok sayıda girişimci ve yatırımcı bulunuyor. Araç alım satım sektörü çok aktiftir ve Türkiye’de insanlar paraya ihtiyaçları olduğu anda ilk akıllarına gelen konu araçlarını satmak olduğu için, çok uygun fiyatlar ile araç almak ve bunu doğru müşteriyi bekleyerek satmak gerçekten karlı bir iş fikridir.

ARAÇLARI TANIYIN – EKSPERTİZ YAPTIRIN

Yeni yasal mevzuat gereği araçları alırken ekspertiz yaptırmak zorunlu hale geldi. Ancak oto galericiler temelde araçları satın almadığı için çoğu zaman birçok konuda eksikliği bulunan araçları satmaya çalışırlar. Eğer araç alıp satarak para kazanmayı planlıyorsanız bu kapsamda ilk olarak araçlar hakkında bilgi sahibi olmalı veya bilgi sahibi olan bir personel istihdam etmenizi öneririz. Bu size kısa vadede müşterilere daha fazla güven sağlamanıza ve araçları gerçek değerinde almanıza yardımcı olacaktır.

NEREDEN ARAÇ BULACAĞIZ

Oto galeriyi açtınız diyelim, eğer size ait araçlarınız yoksa ve ciddi miktarda bir nakit sahibi değilseniz araç bulmayı başarabilmeniz gerekiyor. İlk olarak arkadaşlarınızdan ve akrabalarınızdan yardım almanız gerekecek. Her insan aracını olduğu değerin üzerinde satmak ister, bu onları ikna etmenizin en önemli yoludur.

Örneğin bir arkadaşınızın 50 bin liraya satın aldığı bir aracı 55 bin liraya satabileceğinizi söyleyerek, kendisini rahatlıkla ikna edebilirsiniz. Bu satışı gerçekleştirdiğiniz zaman da kendisinden 1-2 bin liralık komisyon alabilirsiniz. Bunlar sizin sektörü anlamanızı ve daha fazla müşteri çekebilmenizi sağlayacak en önemli konulardır.

Mümkün mertebe oto galerinizin önü asla boş kalmamalı, insanlar orada daima 1-2 araç görmeli, aksi durumda yeni iş almanız da büyük ölçüde engellenir. İnsanlar iş yapmayan bir galericiye araçlarını götürmek istemez.

Oto galerici açmak ve araç alıp satarak para kazanmak hakkında sorularınızı aşağıdaki kısımdan bizlere yöneltebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir