İŞGEM Nedir? Başvuru ve Kurulum
 1. Anasayfa
 2. Dükkan Açmak

İŞGEM Nedir? Başvuru ve Kurulum

0

İŞGEM ülkemizdeki girişimciler için kritik kurumlar arasında yer almaktadır. İŞGEM aracılığıyla girişimlerinize daha fazla kaynak ve destek bulabilirsiniz.

İş Geliştirme Merkezi olarak adlandırılan İŞGEM kısaca girişimcilerin özellikle ilk işlerini yaparken karşılaştığı sorunları çözmek için oluşturulan bir merkezdir. İŞGEM aracılığıyla girişimciler yatırım yaptıkları işteki ilk 1-2 yıl için profesyonel destek alabilmektedir. İŞGEM, halihazırda Türkiye’deki en iyi girişim destek programıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de girişimcilerin genellikle ilk işleri hüsranla sona ermektedir. Bu hüsran oranını düşürmek amacıyla kurulan İŞGEM, ilk işteki iflas oranını yüzde 60’a yakın düşürmüştür. Sadece bu istatistik bile İŞGEM’in başarısını ciddi anlamda kanıtlamaktadır. İŞGEM, girişimcilere iş koçluğu yapmaktadır ve bu desteklerin içerisinde işi geliştirme, düzey gelişimi ve satış becerileri de yer almaktadır.

İŞGEM şehirlerde genellikle ayrı bir büro açmaktadır. Ancak bazı şehirlerde ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) merkezlerinde hizmet veriyor. İŞGEM hakkında hiç bilginiz yoksa her şehirde bulunan KOSGEB merkezlerine başvurabilirsiniz. KOSGEB ve İŞGEM profesyonel bir ortaklığın önemli çatılarını oluşturuyor.

İŞGEM kurulumu için ise yalnızca İŞGEM il merkezlerine başvurmanız yeterli.

İŞGEM’İN SAĞLADIKLARI

 • İş yeri kredi desteği
 • Personel bulma
 • İş yeri dükkan veya alanının belirlenmesi
 • Girişimcilik Ortamının Geliştirilmesi

Bu konularda tamamen profesyonel destek vermeyi uzun yıllardır sürdüren İŞGEM aracılığıyla birçok işletme günümüzde ciddi bir başarı elde etmiştir.

İŞGEM BAŞVURU

İşgem’e yalnızca aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir.

 • Küçük ve Orta düzeyli işletmeler
 • İl ve İlçe Belediyeleri
 • Üniversite ve Yüksekokullar
 • Kooperatifler
 • İl Özel İdareleri

Bu tür bir kurum veya kuruluşsanız eğer İŞGEM’e başvuruda bulunabilir ve var olan destek programlarına katılabilirsiniz. İŞGEM hemen hemen birçok işletme için ayrı paket destekleri vermektedir. Bu destek programları işletmeniz ve projeniz için İŞGEM personelleri tarafından seçilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Girişimciler İçin En İyi KOSGEB Destekleri

İŞGEM’İN SAĞLADIKLARI

 • İstihdam artırma
 • Girişim artırma
 • Ekonominin çeşitlendirilmesini sağlama
 • Üretim kalitesi ve standartlarını geliştirme
 • Yeni açılan girişimlerin daha sağlam temelleri üzerine kurulmasını sağlama

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ

KOSGEB ve İŞGEM aracılığıyla işletmeniz için çeşitli destekler alabiliyorsunuz. Bu destek programlarının alınabileceği bir maks değeri ise önceden belirlenmiş durumda. İşletmeniz için maksimum aşağıdaki değerlerdeki destekleri hak kazanarak alabilirsiniz.

 • İŞLETME ve KURULUŞ DESTEĞİ: 2.000 TL
 • MAKİNE OFİS VE YAZILIM DESTEĞİ: 18.000 TL
 • İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ: 30.000 TL
 • SABİT YATIRIM DESTEĞİ: 100.000 TL

İŞGEM yeni kurulan iş yerleri için Kuruluş Desteği adındaki programını en fazla 18 ay sürdürmektedir. İşletmelerin geliştirilme desteği programı ise en fazla 36 ay sürüyor.

EK DESTEK YARDIMLARI

İŞGEM girişimcilerin dışında işletmelere ek destek de sağlıyor. Ek destek programlarında da maksimum değerler önceden belirlenmiştir. Ancak Ek Destek yardımları Küçük ve Orta Ölçekteki işletmelere verilmemektedir.

 • BİNA TADİLATI: 500.000 TL
 • MOBİLYA DONANIM: 100.000 TL
 • PERSONEL GİDERİ: 50.000 TL
 • EĞİTİM DANIŞMANLIK: 50.000 TL
 • TANITIM: 30.000 TL

İŞGEM’in verdiği destekler ile Yatırım Teşvik Bölgeleri nedeniyle farklılık göstermektedir. Özellikle 1 ve 2’nci bölgede yer alan şehirlerde destekler daha azken, 3-4-5-6’ncı bölgelerde desteklerin oranı yükselmektedir.

Bu bölgelere ulaşmak için YATIRIM TEŞVİK BÖLGELERİ adlı rehbere göz atabilirsiniz.

TÜRKİYE’DE İŞGEMLER

Türkiye’de iş kuluçkaları olarak bilinen iş geliştirme merkezleri (İŞGEM) kuruluş amacı itibariyle dünyadakilerle aynı özelliği taşımaktadır. Ancak kuruluş ve işleyiş tarzı bakımından gelişmiş ülkelerdeki gibi kar amacı güden kuruluşlardan farklıdırlar. Türkiye için yeni bir olgu sayılabilecek olan iş kuluçkaları dünyadaki uygulamalarının başarılı sonuçlar vermesi üzerine son 10 yıllık dönemde kurulmuşlardır ve bugün sayıları Türkiye genelinde 16’dır. Kuruluşları bakımından daha çok sosyal nitelikli kuruluşlar olarak kar amacı gütmeden, iş fikri olan ancak sermaye sorunu yaşayan girişimcilere küçük işletmelerde üretim yapma imkanı sağlayan İŞGEM’ler(iş kuluçkaları), IX. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda sosyal nitelikli bölgesel gelişme araçlarından girişimcilik temelliler arasında gösterilmiştir.

Rapora göre bölgesel üretimin ve ihracatın artırılması ve çeşitlendirilmesi, deneyimsiz firmaların hayatta kalış sürelerinin artırılması ve böylece iş ve istihdam yaratılması adına firmalara esnek şartlarda fiziki mekan hizmeti sunan bu yapıların en önemli bölgesel teşvik mekanizmalarından biri olduğu belirtilmektedir. İŞGEM’lerin kuruluşu Türkiye’de Dünya Bankası projeleriyle başlamış ve Avrupa Birliği destekleriyle devam etmiştir. Dünya Bankası’nın finanse ettiği ve ülkemizde Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB tarafından yürütülen Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin 1. aşamasında Tarsus, Adana, Mersin, Kdz. Ereğli, Van ve Eskişehir’de olmak üzere toplam 6 adet iş geliştirme merkezi kurulmuştur. Birinci aşamanın devamı olarak ikinci aşama projeler başlatılmış ve toplam 5 ilde daha İŞGEM’ler kurulmuştur. Bunların ardından son olarak 2008 yılında AB tarafından Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi hibe fonlarından sağlanan kaynaklarla Türkiye’de 4 ayrı yörede(Pendik, Hacıbektaş, Çorum ve Kütahya) Kadın İş Geliştirme Merkezleri(KİŞGEM) kurulmuştur.

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi kapsamındaki projelerin yanı sıra Avrupa Birliği hibe fonlarıyla kurulan İŞGEM’lerin sayısı mevcut durumda oldukça azdır. Bunun sebebi yukarıda adı geçen kuruluşlarca sağlanan fonların kısıtlı oluşudur. Bu kuruluşlar tarafından sağlanan fonlar ve kamu eş finansmanı ile kurulan iş kuluçkaları daha ziyade sosyal hedefleri gerçekleştirmeye dönüktür. Yani kısıtlı imkanları bulunan mikro girişimciler daha çok desteklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise özel girişimlerle oluşturulmuş kar amaçlı kuluçkalama merkezleri yaygındır. Ne var ki bu tarz girişimler henüz iyi bilinmediğinden ve karlılığı düşük görüldüğünden girişimcilerce Türkiye’de cazip bulunmamaktadır. Bu da yeni kurulacak olan İŞGEM’lerin kar amacı gütmeyen birimler olarak kurulmasının ve şimdilik yine kamusal fonlarla mümkün olabileceğini göstermektedir.

Türkiye’de bulunan iş geliştirme merkezlerinin kuluçkalama hizmetleriyle işletmelerin kuruluş masrafları dışarıya göre çok daha azına düşürülebilmektedir. Dolayısıyla girişimcilik eğitimleriyle cesaretlendirilen iş sahipleri uygun koşullarda iş geliştirme merkezlerinde işletmelerini kurabilmekte, buralarda iş yaratıp az sayıda bile olsa istihdam oluşturmakta, ortak ekipman ve hizmet kullanımı kendilerine sağlanmakta, büyüyünceye kadar ihtiyaç duyacağı danışmanlık ve eğitim hizmetlerini alabilmektedir. Bu tür bir durumda ise yenilik 9 üretme ve teknolojiyi geliştirme geri planda kalmakta olup mal ve hizmet üretimi daha yaygın olarak gerçekleştirilmektedir

 

 

İlginizi Çekebilir
dois