1. Ana Sayfa
 2. Dükkan Açmak

Eczane Açmak | Gerekli Belgeler ve Sermaye İhtiyacı

Eczane Açmak | Gerekli Belgeler ve Sermaye İhtiyacı
1

Türkiye’de eczane açmak karlı iş kolları arasında yer almaktadır. Her yıl sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve sağlık için kişi başına düşen harcamanın artmasıyla birlikte eczanelerin her yıl iş hacmi artmaktadır. Bu kapsamda eczane açmak istiyorsanız, bu rehberde tüm eczane açma mevzuatı, gerekli belgeler, şartlar ve sermaye ihtiyacına değineceğiz.

Üniversitelerin eczacılık bölümleri hala yüksek puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Çoğu küçük ilçede eczacılar doktorlar kadar önemsenmekte, bir çok ilaç ve tedavi tavsiyesi eczacılardan alınmaktadır.

Türkiye’de eczane açabilmek için özel veya devlet üniversitelerin Eczacılık bölümlerini bitirmiş ve diploma almış olmak gerekiyor. Ancak 2012 yılında yapılan bir düzenleme ile birlikte 2012 yılından sonra bu bölümden mezun olan eczacılar, 1 yıl yardımcı eczacılık yapmadan eczane açamıyor. Ayrıca 1 yıl yardımcı eczacılığı bitirdikten sonra da yine istenilen her yerde eczane açmak mümkün değil. Her yıl TÜİK tarafından bölgenin hesaplanacak nüfusu ile açılacak eczane sayısı ek olarak belirtilecek. Yeni düzenleme ile birlikte yüksek potansiyelli bölgelere yeni eczacıların eczane açması da zorlaştı; Eczacının meslek yılı, eczacılık deneyim süresi, mezuniyet derecesi, yüksek lisans veya doktora derecesiyle de bir puanı oluşturuluyor ve puanı yüksek olanlar istedikleri yere eczane açmak konusunda avantajlı konuma getirilmiş oldu.

Türkiye’de şu anda yaklaşık 27 bin eczane bulunuyor. Bu eczane sayısı birçok ülke ile oranlandığında çok yüksek. Üstelik eczanelerin birçoğu çok işlek noktalarda bulunuyor ve küçük yerleşim yerlerinde ise eczane eksikliği var. Bu nedenle 2012 yılında yapılan düzenleme ile birlikte birçok bölgede artık eczane açmak için yeni lisans verilmiyor. Büyük ihtimal ile siz de küçük yerleşim yerlerinde eczane açmak durumunda kalacaksınız. Ancak diplomanın 2012 yılından öncesine ait ise bu düzenleme kapsamında değilsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Medikal Açmak

Sık sık eczane açmak isteyen girişimcilerin, eczane kiralama usulü ile eczane açmaya çalıştığı da biliniyor. Muvazaa olarak değerlendirilen bu durum kanunen suçtur ve ihbarı durumunda diploma sahibinin meslekten atılması da cezalar arasında yer alıyor. Birçok durumda eczacının eczaneden ayrılması bile mümkün değildir.

ECZANE AÇMA MALİYETİ – SERMAYE İHTİYACI

eczane

2023 yılı genel Türkiye şartlarında ortalama 40 metrekareye sahip bir eczane açma maliyeti 300 bin lira civarındadır. Açılacak olan eczanenin büyüklüğüne ve ilaçlar dışında alınacak malzemelere göre değişecektir. Elbette dükkanın ilk açılması sürecinde bu tutarın tamamını karşılıyor olmanız gerekmez. Birçok eczacı, işe ilk girdiği anda 70-80 bin liralık sermaye ile dükkanını açmakta, geri kalan tutarları uzun vadelere bölmektedir. Birçok kuruluş eczanelere bu tür ayrıcalıkları tanımaktadır.

ECZANE AÇMA KREDİSİ

Türkiye’de sadece eczaneler için değil hemen hemen tüm işyeri açılışları için kredi bulabilmek mümkün. Ancak elbette bankalarda kredibilitenizin olması veya ipotek olarak gösterebilecek bir taşınmanızın olması gerekiyor. Devlet bankalarından daha düşük faizli olarak eczane açma kredisi almak istediğiniz zaman ek olarak size kefil olacak 2 memur da talep edilebiliyor.

KARLI BİR İŞ Mİ?

Türkiye şartlarında eczane açmak kesinlikle karlı iş fikirleri arasında yer alıyor. Ortalama olarak ay sonunda elde ettiğiniz cironun yüzde 12’si kar olarak kalacaktır. Ancak cironun yüksek olması ise konumunuz ile doğru orantılıdır. Yeni düzenlemeler ile birlikte istediğiniz her yere eczane açamıyorsunuz, bu nedenle eczaneyi açmadan önce iyi bir fizibilite çalışması yapmanızı öneriyoruz.

Eczanelerde AYLIK masraflar ise ORTALAMA olarak şöyle verebiliriz. (Eczanenin bulunduğu il/ilçe, çalıştırılacak personel sayısına göre değişiklik gösterebilir);

KİRA ₺        8.000,00
STOPAJ %20 ₺        1.600,00
Elektrik ₺        1.000,00
Su ₺            200,00
Telefon – İnternet ₺            300,00
Muhasebe Ücreti ₺            750,00
Kırtasiye ve Temizlik Masrafları ₺        1.500,00
Eczacı ve Personel Ek Giderleri (Yemek, Ulaşım vs.) ₺        1.500,00
Kalfa Personel Maaşı ₺        7.500,00
Kalfa SSK ₺        2.500,00
Eczacı Bağ-Kur ₺        1.900,00
Eczane Ek Vergileri ₺        1.600,00
TOPLAM ORT. ₺          28.350

GEREKLİ BELGELER VE TÜM ECZANE AÇMA MEVZUATI

eczane kurmak

Türkiye’de eczane açma işlemleri için yasal mevzuat bulunuyor. Dileyen herkes istediği yere eczane açamıyor. Bu kapsamda eczane açma, devir, nakil ve eczanenin kapatılması ile ilgili işlemler için

 • 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,
 • Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik,
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan genelge kapsamında hareket etmeniz gerekiyor.

Söz konusu mevzuat kapsamında yürütülecek işlemler aşağıdaki başlıklar altında ek olarak incelenmiştir. Eczane açmak isteyen eczacıların 6308 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte mesleklerini icra etme durumlarına göre hakları;

Eczane açmak isteyen eczacıları,TBMM’de 17 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilmiş olan “6308 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan Kanunun” yayımlanma tarihi olan 30 Mayıs 2012 esas alınarak, mesleklerini icra etme durumlarına göre;

 • 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar,
 • 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan eczacılar ile eczacılık fakültesinde öğrenci olanlar,
 • 6308 sayılı kanunun yayımlandığı tarih olan, 30 Mayıs 2012 ila Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 12 Nisan 2014 arasında eczane açan, nakil eden, devir eden ve eczanesini kapatan eczacılar,
 • 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine kaydını yaptıranlar, şeklinde sınıflandırmak gerekir.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, bu tarihten sonra bir kereye mahsus olmak üzere eczanelerini devir etme, nüfus sınırlamasına tabi olmaksızın başka bir ilçeye nakil etme ve başka ilçeye nakil ettikleri eczanelerini
devir etmeye hakları vardır. Bu durumdaki eczacılar, eczanelerini aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar nakil
edebileceklerdir.

Ancak, başka bir ilçeye nakil ettikleri eczanelerini de tekrar farklı bir ilçeye nakil etmek isterlerse veya eczanelerini devir ettikten sonra yeniden eczane açmak isterlerse nüfus sınırlamasına tabi olacaklar ve yerleştirme puanları hesaplanacaktır. Eczanesini devir eden eczacıların yerleştirme puanları yarı oranda düşürülecektir.

Yerleştirme puanı hesaplaması: ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, bu tarihten sonra eczanelerini kapatmaları durumunda, 6308 sayılı kanun ile kendilerine tanınan bir kereye mahsus nüfus sınırlaması olmadan eczane nakil ve devir haklarını kullanmaları mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde eczanesini kapatmak isteyen eczacıların tekrar eczane açmamak konusunda tereddütleri mevcut ise, 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile kendilerine tanınan, eczanelerini 2 yıl süreyle kapalı tutma haklarını kullanma seçeneğini değerlendirmeleri uygun olacaktır.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, nakil haklarını kullanırken, TİTCK tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmemektedir. Bu eczacıların, TİTCK tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden
eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim etmeleri yeterlidir. Ancak, eczanenin nakil edildiği bina için 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelikte bahsi geçen yapı kullanım izin belgesinde veya yapı ruhsatında dükkan/işyeri ibaresinin yazılı olması ve eczanenin kapısının ve cephesinin cadde ve sokağa bakması v.b kriterler aranacaktır.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar, eczanelerini devir etmek isterlerse; 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelikte bahsi geçen, devir edilecek eczanenin bulunduğu binanın yapı kullanım izin belgesinde veya yapı ruhsatında dükkan/işyeri yazılı olması şartı ile cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunluluğu aranmayacaktır.

AEO değerlendirmesi 1: 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, bu şekilde yapılan devir işleminin bir kereye mahsus olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak, yapı kullanım izin belgesinde veya ruhsatında dükkan/işyeri yazılı olmayan, kapısı veya cephesi caddeye bakmayan eczanelerin devir işlemlerinin bir kereye mahsus olması gerektiği değerlendirilmektedir!

AEO değerlendirmesi 2: Devir edilme hakkı bulunan eczanelerin, 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip olması durumunda ise, bu eczaneleri devir alan eczacıların da, eczaneleri devir edebileceklerine dair açık bir hüküm mevzuatta yer almamakla birlikte, yönetmelik hükümlerine uygun eczanelerin nakil etme ve devir haklarının olduğu değerlendirilmektedir!)

(NOT: AEO değerlendirmelerinin bağlayıcılığı bulunmamaktadır.)

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların eczanelerini devir alacak olan eczacıların, TİTCK tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmemektedir. Bu eczacıların, TİTCK tarafından yapılan ilânlardan
etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim etmeleri yeterlidir.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların eczaneleri 35 metrekareden küçük ise, bu eczanenin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmayacaktır. Ancak 35 metrekareden küçük eczanenin başka bir yere naklinde 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bayi (franchise) Kredisi

Bayilik/Franchise açmak isteyenlere kredi veren banklara göz atabilirsiniz.

Sermayesiz İş Kurmak

Sermayeniz yok ama ticarete atılıp iş kurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler

Kâr marjı yüksek ürünlerdeki iş fırsatlarını değerlendirerek daha kısa sürede daha hızlı büyüyebilirsiniz.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan eczacılar ile eczacılık fakültesinde öğrenci olanlar, bir kereye mahsus olmak üzere nüfus sınırlamasına tabi olmadan istedikleri ilçede eczane açabileceklerdir. Eczanelerini açtıktan sonra
bir kereye mahsus olmak üzere eczanelerini devir etme, nüfus sınırlamasına tabi olmaksızın başka bir ilçeye nakil etme ve başka ilçeye nakil ettikleri eczanelerini devir etmeye hakları vardır. Eczanelerini aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar nakil edebileceklerdir. Eczanelerini devir ederler ve yeniden eczane açmak isterlerse veya başka bir ilçeye nakil ettikleri eczanelerini, tekrar başka bir ilçeye nakil etmek isterlerse nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır.

Ancak bu eczacıların eczane açacakları binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatında dükkan/işyeri ibaresinin bulunması şartı ile cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması gibi, 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelikte belirtilen kriterler aranacaktır.

AEO değerlendirmesi 3: 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan eczacılar ile eczacılık fakültesinde öğrenci olanların, mevcut bir eczaneyi devir alarak ilk eczanelerini açmaları durumunda, bu eczaneleri devir edebileceklerine dair açık bir hüküm mevzuatta yer almamakla birlikte, 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelikte belirtilen özelliklere haiz eczaneleri nakil etme ve devir haklarının olduğu değerlendirilmektedir!

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar, 17 Mayıs 2012 ila 12 Nisan 2014 tarihleri arasında eczanelerini devir veya nakil etmiş iseler; bir kereye mahsus olmak üzere verilmiş haklarını kullanmış sayılmaktadır. Bu durumdaki eczacıların yeniden eczane açmak veya eczanelerini yeni bir ilçeye nakil etmek istediklerinde nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır. Belirtilen tarihler arasında eczanelerini kapatmış olan eczacılar yeniden eczane açmak istemeleri durumunda, nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Geleceğin Meslekleri

2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine kaydını yaptıranlar, mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı
olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışmaları gerekmektedir.

Eczanenin devir ve nakli ile ilgili resmi işlemler;

 • Bir eczanenin başka bir eczacıya devir işlemleri, il sağlık müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak ile yapılır. (NOT: 6197 Sayılı Kanunun 11’nci maddesi ise, “ Bir eczaneyidevir veya satın alan kimse eczane açmak için bu kanunda yazılı şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsatname verilir.Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve noterlikçe yapılır.” şeklindedir.)
 • Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İsviçre Asgari Ücret Ne Kadar Oldu 2023

Nüfus sınırlamasına tabi olarak açılan eczaneler ile başka ilçeye nakil edilen eczanelerin açılmasına dair kriterler ve yürütülecek işlemler;

ECZANE AÇILMASI KRİTERLERİ

eczane açmak

 • Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir.
 • Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.
 • Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.
 • Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı verilir.
 • Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.
 • TİTCK tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları belirlenir ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir.
 • Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.

ECZANE AÇMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

 • Eczane açmak isteyen eczacılar, TİTCK tarafından ilân edilen yerler için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, gerekli belgeleri eklemek suretiyle elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmi beş tercih yapılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında kanunî işlem yapılır.
 • İlk başvuru için gerekli belgeler bu rehberin EK-3’nde sunulmuştur.
 • Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır.
  İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.
 • Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştirme yapılır.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacıların yapacakları işlemler;

Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, ilân tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belgelerin asılları ve bu kitapçığın EK-4’nde sunulan belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılar başvuruda bulunmaz ise;

Mücbir sebep olmaksızın en geç 60 gün içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim eden eczacı, yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını kaybeder ve bir sonraki Kurum ilânında yerleştirme başvurusunda bulunamaz.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacıların muvazaa değerlendirmesinin yapılması;

Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık
müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten itibaren on iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği rapor ile il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından değerlendirme yapılır. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir.

Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Faaliyette bulunan eczanelerde muvazaa şüphesi;

Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesi bulunması halinde de muvazaa değerlendirmesi Yönetmelik hükümleri ve Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılara ruhsat düzenlenmesi; İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştirme neticesine göre yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan sonra eczacıya verilir. Düzenlenen ruhsatnameler her ayın sonunda düzenli olarak Kuruma ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılar için düzenlenen ruhsat eczacı tarafından alınmaz ise; Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından
mücbir sebepler haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çözümlenir.

Nüfus sınırlamasına tabi olarak açılan eczaneler ile başka ilçeye veya aynı ilçe içerisinde nakil edilen eczaneler için kullanılacak yerin özellikleri;

 1. Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
 2. Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması gereklidir.
 3. Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması ve bu belgelerde dükkan ibaresinin bulunması gerekir.
 4. Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.
 5. Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz.
 6. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.
 7. Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.
 8. Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.
 9. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
 10.  Soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.
 11. Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.
 12. Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı dolaplarda bulundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılır.
 13. Eczanelerin, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulundukları yerdeki aydınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve kaynakları kullanmaları zorunludur.

Eczanelerde Tadilat yapılması;

 1. Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar eczacı odasının da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.
 2. Tadilat otuz günü geçemez ve il sağlık müdürlüğünce eczane hizmetinin sunumu açısından gerekli görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.

Eczanelere verilecek isimler ve eczane tabelası;

eczane açma belgeleri

 1. 12 Nisan 2014 tarihinden sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.
 2. Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.
 3. Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.
 4. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.
 5. Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.

Eczanenin kapatılması

Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde; dilekçe ve ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl sağlık müdürlüğü tarafından, ilaçlara yapılan işlemler ve eczanede ilaç bulunmadığı tespit edildikten ve eczane levhaları indirtilerek eczane vasfını yitirdiği tutanak altına alındıktan sonra ruhsatname iptal edilir.

Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde; il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatnamesi birinci fıkrada belirtilen şekilde iptal edilir.

Eczacı tarafından, ruhsatnamenin iade edilmemesi veya eczacıya ulaşılamaması hâlinde ruhsatname dip koçandan iptal edilir. Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında uygulanır. Bu eczacılar beş yıl süre ile eczane açmak için başvuruda bulunamaz.

Eczanenin, il sağlık müdürlüğü tarafından muvazaa hariç herhangi bir nedenle kapatılmasına karar verilmesi hâlinde; Kanunda başka bir süre öngörülmeyen hâllerde tasfiye işlemleri yapılabilmesi için eczacıya altmış güne kadar süre tanınır. Muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde ise kapatma işlemi derhal uygulanır.

Eczanenin kapalı tutulması:

Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir. Bunun için eczane ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık  müdürlüğüne teslim edilir. Varsa eczanede bulunan ilaçlar saklama şartlarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden önce tekrar devam edeceğini beyan etmesi durumunda eczane olacak yerin kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde yeniden düzenlenir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki nüfus kriteri uygulanmaz.

Vereseli eczanelere, il sağlık müdürlüğünce eczaneye bir mesul müdür atanıncaya kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur

6197 sayılı kanunun, vereseli eczanelerle ilgili maddeleri

Madde 8 – Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit devamlı malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince ruhsat verilir. Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanunununa göre harç alınır.

Madde 9 –
A) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur namına idare edilmesi hacredilen eczacı hakkındaki hükmün ref’ine veya kendisinin vefatına;
B) Sanatın icrasından mütevellit malüliyet dolayısıyle bir eczanenin mesul müdür tarafından idaresi malül eczacının ölümüne; Kadar devam eder. Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mesul müdür tarafından idaresi (5) seneyi geçemez.

Şu kadar ki; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu tahsili bitirinceye kadar devam eder.

Madde 10 – Vefat eden eczacının varisleri arasında, karı, koca veya çocuk yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından nihayet bir sene zarfında tasfiye edilir. Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdürle idaresi mecburidir.

Eczane açmak hakkında ek sorularınızı aşağıda bulunan YORUM bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. Teşekkürler, ayrıntılı olarak öğrenme şansımız oldu. Ancak tek bir kalfa hesabı yapılmış, eczanelerde 2 kalfa lazım. Yani masraf daha da fazla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir