1. Ana Sayfa
 2. Karlı İşler

Define Arama | İşaretleri ve Yöntemleri

Define Arama | İşaretleri ve Yöntemleri
1

Define sık bilinen bir yanlış olarak yasal dayanağı bulunan bir gelir kazanma yöntemidir. Kısaca define aramak suç değildir, eğer kanuna uygun olarak hareket ederseniz dilediğiniz gibi define arama yapabilirsiniz. Kanun bu konuda kesin hükümler içerir ve kanuna uyulmadığı takdirde ise hapis cezaları ile cezalandırılırsınız.

Define genel olarak saklanmış veya doğal nedenler ile toprak altında kalmış altın, para veya değerli bazı malzemelere verilen addır. Define arama işlemi ise, bu değerli malzemelerin aranmasına verilen genel ad olarak kullanılır. Define aramanın birçok yolu olduğu gibi, definelere işaret ettiği rivayet edilen bazı işaretler de var.

Define aramayı planlıyorsanız eğer ilk olarak bir tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Asla kanunun dışına çıkmayın! Bu mutlaka aklınızda bulundurmanız gereken bir konu. Günümüzde kanuna muhalefetten dolayı yıllarını hapislerde geçiren çok fazla sayıda insan bulunmaktadır. Define arama ile ilgili kanun bu rehberin en alt kısmında ayrıntısı ile yer almaktadır.

DEFİNE İŞARETLERİ

Günümüzde birçok kez teyit edilmiş birçok define işareti bulunmaktadır. Bu işaretler her zaman doğru sonuca götürmese de, günümüzde birçok define kitapçığında yer almaktadır. Her işaret kendi kapsamında değerlendilir. Genellikle işaretin sivri ucu defineyi işaret eder, ancak genel inceleme için bir profesyonelden destek almanız gerekecek.

 • YÜZYILLIK AĞAÇLAR
 • AKREP İŞARETİ
 • ASLAN İŞARETİ
 • BİNİLMİŞ AT İŞARETİ
 • AYAK İZİ
 • AYI İŞARETİ
 • BALIK İŞARETİ
 • BALTA İŞARETİ
 • BOĞA İŞARETİ
 • İSTAVROZ (Düşük ihtimal) İŞARETİ
 • ÇEKİÇ veya KAZMA İŞARETİ
 • DEĞİRMEN TAŞI (Kendisi)
 • DELİKLİ TAŞ (Doğal)
 • DOĞAN İŞARETİ
 • ŞAHİN İŞARETİ
 • EJDERHA
 • GÖZ İŞARETİ
 • GÜNEŞ İŞARETİ
 • KAPLUMBAĞA
 • KILIÇ

Birkaç görsele bakmak gerekirse;

Güneş

aslan

ayak-izi

istavroz

Bunların dışında da her define arayıcısının deneyimlerine göre birçok işaret bulunmaktadır. Define arama bir deneyim işidir. Hiçbir şey görmediğiniz bir alanda bir defineci birçok şey görebilir, bu uzun yıllar alacak bir deneyim olup; Eğitim ile çok az öğrenilebilecek bir konudur.

DEFİNE ARAMA YÖNTEMLERİ

Define aramanın birkaç farklı yolu var. Define işareti bulunduğu zaman, bu işaretin altında büyük ihtimal ile hiçbir şey yoktur. Define işaretleri sadece doğru yolda olduğunuzu gösterebilir. Define arama yöntemlerini kullanarak defineye ulaşabilirsiniz. İşte en çok uygulanan yöntemler…

Altın ve gümüş için Titanyum Alan Tarama çubukları kullanılabiliyor. Bu çubuklar define işaretlerinin bulunduğu alanlarda kullanılabiliyor. Ayrıca bu çubukların kullanımı sonrasında tam belirleme için dedektörlerden yardım alınıyor. Günümüzde çok güçlü dedektörler de bulunmaktadır. Bu dedektörler yardımı ile toprağın 50 metre altına kadar analiz yapabilirsiniz. Define arama yöntemlerine ilişkin aşağıda yer alan videolara göz atabilirsiniz.

 

DEFİNE ARAMA KANUNU

Define aramak istiyorsanız ilk olarak kanunu bilmeniz ve başvuruda bulunmanız gerekiyor.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aranmasına izin verilmektedir. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu müze müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.

Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Bayi (franchise) Kredisi

Bayilik/Franchise açmak isteyenlere kredi veren banklara göz atabilirsiniz.

Sermayesiz İş Kurmak

Sermayeniz yok ama ticarete atılıp iş kurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kâr Marjı Yüksek Ürünler

Kâr marjı yüksek ürünlerdeki iş fırsatlarını değerlendirerek daha kısa sürede daha hızlı büyüyebilirsiniz.

Müze Müdürlüğünce, define aranacak yerin 2683 sayılı Kanun’un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığı, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığı tespit edilir. Müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

Amaç
Madde1: Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.

Kapsam
Madde2: Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Taksit Düzenlemesi: Cep Telefonu Mağazalarının İş Hacmi Artacak

Dayanak
Madde3: Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun’un 6 ve 50 nci maddeleriyle, Medeni Kanun’un 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
Madde4: Bu yönetmelikte geçen:
“Bakanlık”, “Kültür ve Turizm Bakanlığını,
“Müze”; Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, ifade eder.

Müracaat
Madde5: Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.

Madde6:Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Madde7:
a)Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,

b)Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,

c)Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,

d)Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı,
eklenir.

Madde8: Define aranacak yer 100 m2yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.

Madde9:Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanun’un 6ncı maddesinde belirtilen yerler ile tesbit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup, bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tesbit ettirir.

Madde10: Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdide define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.

Madde11: Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

Genel Hükümler
Madde12: Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile, aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.

Madde13:Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tesbit edilir.

Madde14:Define arama yerini incelemeye gidicek müze ihtisas elemanın harcırahı önceden 12 ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır.

Müze Müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlileri verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para aracıya iade edilir.

Madde15:Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tesbit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.

Madde16:Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir.

Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Madde17: Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.

Madde18: Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si arayıcıya, özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı arayıcıya, %10’u ise mülk sahibine verilir.

Kaldırılan Hükümler
Madde19: 14 Eylül 1973 gün ve 14855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde20:Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde21: Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

 1. Slm banabir vatsap adresi atarmısınız size bir video atıcamda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir